Кметът на Русе наистина е объркан и толкова иска да изпъкне, че говори някакви небивалици. "Видимите резултати" от това управление не могат да се скрият с някакви захаросани "уж" новини от град Русе.

Бюджет 2019 бил с най-висока досега рамка за Русе.

Това стана ясно на общественото обсъждане на проекта за финансиране на Община Русе за настоящата година. Бюджет 2019 щял да осигурява повече средства за образование, здравеопазване, екология и социални дейности.

„Това е бюджетът на една силна Община, който позволява да се изпълнява успешно както инвестиционната програма, така и програмите за социални дейности, здравеопазване, образование, екология, култура и всичко останало, което налага Русе като безспорен регионален и национален лидер. Рамката на бюджет 2019 е най-високата до момента и категорично показва ефективността на Общината – двигател, който устремено развива града и малките населени места“, хвали се кметът Пламен Стоилов.

Кметът на Русе наистина е объркан и толкова иска да изпъкне, че говори някакви небивалици. "Видимите резултати" от това управление не могат да се скрият с някакви захаросани "уж" новини от град Русе.

Рамката на проектобюджета за 2019-та година е 113 990 993 лв., без преходен остатък (при първоначален бюджет за 2018 г.: 106 052 733 лв., без преходен остатък). Той е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2019 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Русе. Акцентите в Проектобюджет 2019 г. включват продължаване на социалната политика на Общината (асистирана репродукция, подпомагане дейността на различни клубове и др.); изпълнение на заложените дейности в Инвестиционната програма (изграждане на ново улично осветление; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища; благоустрояване на междублоковите пространства и др.), както и изпълнението на ключови проекти по различни европейски програми.

Наблюдава се ръст в шест функции - „Образование“, в която са осигурени и целеви средства в размер на 150 000 лв. за оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства в детски градини; „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, „Икономически дейности и услуги“, като бюджетът осигурява и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 220 000 лв. Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда и изграждане на зона за обществен отдих; рехабилитация на два ключови булеварда в града – „Липник“ и „Трети март“; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура и на сградата на Пантеона на възрожденците; традиционно, и през тази година, фонд „Малки населени места“ ще осигурява средства за проекти в размер на 320 хил. лв. и 700 000 лева за ремонт на уличната мрежа.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2019 година са: Изграждане на голям плувен комплекс, изграждане на спортна зала със закрит басейн в СУ „Васил Левски“, енергийна ефективност на система за улично осветление на гр. Русе, обновяване на 20 бр. детски площадки и проектиране за обновяването на още 25, изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и на 2 бр. стрийт площадки, обособяване на зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“ и други.