Във в-к "Позвънете София" излиза обява:
На вниманието на красивото русо гадже със сините очи, което беше изнасилено в събота до езеро Ариана.
Когато те изнасилвах, ми открадна портфейла с ценни документи и пари! Срещу прилично възнаграждение върни ми документите. Адресът ми е на личната карта, която е в потфейла!