София. Столична община, в качеството си на бенефициент по проект „Интегриран Столичен градски транспорт“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, организира публично събитие по повод началото на строително-монтажните работи по компонент 3: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменоделска“ от кръстовището с бул. „К. Стоилов“ до крайно трамвайно ухо „Орландовци“. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. На публичното събитие зам.–кметът на София Дончо Барбалов ще представи информация за ремонтите работи по проекта за реконструкция на релсовия път.
Събитието ще се проведе от 12.00 часа на 20 март 2019 г. на обръщателно трамвайно ухо „Орландовци“.