Сайтът на Община Пловдив не работи. Проблемът не е отстранен вече няколко часа.

За момента не е ясно дали става дума DDoS атака, която е разпространена атака за отказ (блокиране) на услуга, или друг проблем.

DDoS атаките се реализират в интернет и са насочени към услуги предоставяни във виртуалното пространство.

Такива услуги може да са уебсайтове, имейл услуги, онлайн търговия, банкиране, игри, системи за разплащане, новинарски канали и други.

Очаквайте подробности!